Privacyverklaring

Safiya Buikdans Bazar streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te
leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy
van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij
als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt
u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan. Waar nodig vindt u
per dienst of product een aanvullende privacyverklaring waarin meer specifiek
wordt aangegeven welke gegevens worden vastgelegd en waarvoor zij worden
gebruikt.

Gebruik aanmeldingsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten moet u meestal een
aanmeldingsprocedure doorlopen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in
te vullen zoals naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht, e-mailadres en
bankrekeningnummer. De aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt
om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen, om te
factureren en om automatische incasso mogelijk te maken. Ook willen wij u graag
regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante
aanbiedingen (zie ook hierna onder Actuele informatie).

E-mailadres

Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen
bevestigen en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u
te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen
en producten van en diensten van Safiya Buikdans Bazar, indien u via de website
heeft aangegeven daar prijs op te stellen.

Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich hiervoor
afmelden.

Beveiliging

Safiya Buikdans Bazar besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het
vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan
technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens.

Analyse van gegevens en cookies

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of
door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel
van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang
is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de
optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering
van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met
individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden
afgeleid.

Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren.

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies
te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt
geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en
diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq
of op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx
.

Ontvangers van gegevens

Uw gegevens die door Safiya Buikdans Bazar worden verzameld en gebruikt, zijn
toegankelijk voor de medewerkers van Safiya Buikdans Bazar, die de gegevens
nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen
externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve voor het geven van actuele
informatie over producten en diensten indien uw gegevens daarvoor mogen worden
gebruikt (zie daarvoor hierna onder Actuele informatie). Het kan ook voorkomen
dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de
gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van
betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de
gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Actuele informatie

Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van Safiya
Buikdans Bazar, die daarvoor uw voor communicatie benodigde gegevens kunnen
ontvangen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen of niet wilt dat
de daarvoor benodigde communicatiegegevens aan andere (gerelateerde) bedrijven
worden verstrekt, kunt u zich hiervoor afmelden.

Wijzigingen

Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend
gemaakt.

Vragen

Voor vragen over deze verklaring of over de producten en diensten kunt u per e-mail

contact opnemen met Safiya Buikdans Bazar via het contactformulier.

U kunt de Safiya Buikdans Bazar ook bellen op 06-30383440